brzozy-białe-i-kwi

Zasadzić białe brzozy na działce

Data spełnienia marzenia:
1 czerwiec 2020

Dlaczego właśnie to marzenie jest dla Ciebie Ważne?
Będzie to symbolika wdzięczności za 50 lat mojego życia. Każde drzewo będzie symbolizować osoby, którym jestem wdzięczny.

Adrian